Disclaimer

Sol itum d.o.o. doet haar uiterste best om zo nauwkeurig mogelijke inhoud op haar website te plaatsen. Sol itum d.o.o. is als Bemiddelaar op geen enkele wijze aansprakelijk tegenover haar Klanten voor mogelijke bus vertragingen of annuleringen bij specifieke Busbedrijven en evenmin voor mogelijke fouten in dienstregelingen. Sol itum d.o.o. kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortgekomen uit het gebruik van haar website.

Hoewel Sol itum d.o.o. van mening is dat de informatie betrouwbaar is, blijft de kans op menselijke fouten, mechanische fouten en systeemfouten aanwezig. Zodoende is Sol itum d.o.o. niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele fouten op de GetByBus website. Sol itum d.o.o. geeft geen garanties wat betreft de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of de correcte opeenvolging van de informatie die door haar verstrekt wordt.

Voorts zal Sol itum d.o.o. niet verantwoordelijk zijn voor fouten of omissies in de verstrekte informatie, voor het gebruik van deze informatie of voor resultaten verkregen uit het gebruik van deze informatie.

Indien u een fout op de website aantreft, neemt u alstublieft contact met ons op via info@getbybus.com of vult u het online formulier in, waarin u aangeeft welke fout u heeft aangetroffen en waar op de website. We zullen doen wat redelijkerwijs mogelijk is om fouten die u onder onze aandacht heeft gebracht te corrigeren. U kunt website errors hier melden.

Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om informatie van deze website te verveelvoudigen, distribueren of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

U kunt uw ticket met een credit card betalen