Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden voor reistickets internetverkoop bepalen de voorwaarden waaronder de leverancier van ticketverkoop service Get By ApS. (hierna genoemd als Get By ApS) de service van ticketverkoop zal verstrekken aan passagiers (hierna genoemd als Koper) op haar website www.getbybus.com.

Artikel 2

Aankoop van online reistickets

Op de website www.getbybus.com kan de Koper online een ticket kopen. Het wordt beschouwd dat een vervoersovereenkomst tussen de passagier en de vervoerder, evenals een bemiddelingsovereenkomst tussen passagier en Get By ApS, is gesloten na een succesvolle betalingstransactie, waarna het ticket en de rekening zijn verzonden naar het emailadres van de Koper.

Na het ticket te hebben gekocht en ontvangen op zijn/haar emailadres of via het “mijn ticket” domein op getbybus.com, zal de Koper het ticket moeten uitprinten.

Tijdens het reserveringsproces worden boekingskosten in rekening gebracht voor elk passagiersticket.

Tenzij anders vermeld, zijn de volgende services niet inbegrepen in de ticketprijs:

1.      Busstationvergoeding (Kolodvorska naknada), deze vergoeding wordt gevraagd door sommige busstations voor het betreden van het terrein van het busstation. Deze vergoeding ligt meestal rond de 0.65 tot 2.00 Euro.

2.      Baggagevergoeding, afhankelijk van de vervoerder, een vergoeding kan worden gevraagd voor het plaatsen van bagage in het bagageruim onderin de bus. De prijs kan variëren en is afhankelijk van de route, de hoeveelheid bagage en de vervoerder die op de route rijdt.

Artikel 3

Voor alle aanbiedingen die kunnen worden aangeschaft via het Internet, zal het contract worden gerealiseerd door het leveren van een bevestiging aan de Koper via email dat een geslaagde aanschaf heeft plaatsgevonden. Om een geslaagde aankoop te doen, is een geslaagde betalingstransactie noodzakelijk. Indien een elektronische betaling niet heeft plaatsgevonden, zal de aankoop worden verwijderd.

Na aankoop van een ticket op de website www.getbybus.com zal de Koper, ter bevestiging, onmiddellijk een email ontvangen met daarin de details van de bestelling.

Een aangeschaft ticket is alleen geldig in uitgeprinte vorm. Bij het instappen in de bus moet de Koper het uitgeprinte ticket, dat via email is ontvangen of is gedownload, aan het bus personeel kunnen tonen, evenals een geldig identificatiebewijs waarmee kan worden aangetoond dat de Koper de persoon is waarvoor het ticket is bestemd.

Het ticket kan men downloaden onder “Mijn ticket” op Getbybus.com; om toegang te verkrijgen tot “Mijn tickets” moet de Klant inloggen op zijn of haar account, via Google account of door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de account op Getbybus.com is aangemaakt voor de aankoop van het ticket. Getbybus zal de ticket ook via email versturen, direct na de aankoop, maar Getbybus.com kan niet garanderen dat de email daadwerkelijk zal worden ontvangen in de email account van de Klant. Een kopie van het ticket wordt aan de chauffeur overhandigd tijdens het instappen in de bus.

Indien de Koper, die een ticket online heeft aangeschaft, een korting heeft geselecteerd (voor kinderen, gepensioneerden of een andere beschikbare korting) is de Koper verplicht om tijdens het instappen aan te tonen dat hij of zij in de categorie valt waarvoor de korting is geselecteerd. Indien de Koper dit niet kan aantonen is hij/zijn verplicht om de volledige prijs van het ticket te betalen aan de chauffeur, anders zal het ticket als ongeldig worden beschouwd en zal de Koper zijn of haar recht op terugbetaling van de ticketprijs verliezen.

Artikel 4

De transport service wordt aangeboden door de vervoerder die vermeld staat op het bus ticket. Indien de route wordt aangeboden door meerdere, samenwerkende vervoerders, zullen de namen van alle vervoerders op het ticket vermeld staan.

De Vervoerder biedt vervoersservices aan de Klant en is daarom de uitvoerder volgens de Wet op Passagiersvervoer. Met de sluiting van het contract (de aankoop van een ticket) heeft de Klant recht op het gebruik van de vervoersservices aangeboden door de Vervoerder, volgens de boeking die heeft plaatsgevonden op GetByBus.com. GetByBus doet haar uiterste best om een goede uitvoering van het contract tussen de Klant en de Vervoerder te bewerkstelligen, maar kan een goede uitvoering niet garanderen. De algemene voorwaarden van de Vervoerder die de route aanbiedt zijn van toepassing op de vervoersservice.

Get By ApS. zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of verlies als gevolg van nalatigheid, indien de nalatigheid is veroorzaakt door een vorm van overmacht, zoals een overheidsactie, oorlog, terrorisme, brand, explosie, overstroming, staking, uitsluiting, embargo, force majeure of welke andere oorzaak dan ook die buiten de macht ligt en die niet aan de schuld of nalatigheid van de bus vervoerder te wijten is, die bij de beweerde overmacht alle redelijke inspanningen geleverd heeft om dergelijke overmacht te vermijden of te verhelpen. In geen geval zal Get By ApS. daarom verplicht zijn om eventuele arbeidsgeschillen of wanorde op te lossen. Deze rechtvaardiging blijft effectief zolang de overmachtsituatie de gebruikelijke uitvoering van de diensten verhindert.

Get By ApS. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen, of het vertraagd nakomen, van haar verplichtingen indien veroorzaakt door factoren buiten haar controle waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, branden, aardbevingen of stormen, stakingen, storingen bij openbare nutsbedrijven of vervoersbedrijven, oorlogsdaden of de interventie, handhaving van beperkingen of voorschriften van een overheidsinstantie, met inbegrip van de naleving van een overheidsbevel, op voorwaarde dat een dergelijke vertraging of storing zo snel mogelijk en met redelijke inspanning zal worden verholpen na het verwijderen van de oorzaak van de vertraging of storing.

Artikel 5

5.1 Door middel van frequente updates doet Getbybus.com al het mogelijke om de juistheid van de online dienstregelingen te verzekeren. We kunnen echter de juistheid van de informatie niet garanderen en er geen verantwoordelijkheid voor nemen. Het uitvoeren van handelingen aan de hand van informatie die gevonden is op Getbyus.com is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u hulp nodig heeft bij het vinden van een geschikte vertrektijd, neemt u alstublieft contact op met onze helpdesk door hier te klikken.

5.2 Routes die te koop aangeboden worden op Getbybus: Dienstregelingen en prijzen voor routes worden vrijgegeven en bevestigd door de vervoerder die de vervoersservice aanbiedt.

5.3 Indien er verschil zit tussen de tijd vermeldt in de online dienstregeling en de tijd vermeldt op het ticket, toont het ticket de geldige tijd.

5.4 Met het aanschaffen van een ticket, accepteert de Klant dat kleine aanpassingen in de dienstregeling kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld in het geval van files of andere omstandigheden die niet zijn veroorzaakt door nalatigheid van de vervoerder (tot 90 minuten bij vertrek vanaf het busstation in nationaal wegvervoer, in internationaal wegvervoer, in wegvervoer tussen EU-lidstaten met een geplande afstand van de dienst tot 250 km). In het geval van een laat vertrek of een volle bus, kan de vervoerder de klant herboeken voor vertrek op een later tijdstip, indien er een bus vertrekt binnen een redelijke termijn na de oorspronkelijk geboekte vertrektijd. Vertragingen in de aankomsttijd kunnen voorkomen, vooral in perioden met druk verkeer. In geval van annulering van de lijn, zal de klant een terugbetaling ontvang.

5.5 In het geval van een geplande of noodzakelijke aanpassing in de dienstregeling zal Getbybus de Klant op de hoogte stellen via het emailadres dat is opgegeven tijdens de aankoop van het ticket. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn of haar email 12 uur voor vertrek te checken in verband met mogelijke aanpassingen in de dienstregeling.

5.6 Klanten die een ticket kopen voor een bus route waarbij één of meer grenzen gepasseerd worden, zijn verplicht om een geldig paspoort bij zich te dragen.

5.7 Retourtickets: Afhankelijk van de vervoerder, kunnen de volgende soorten retourtickets beschikbaar zijn:

5.7.1 Standaard retourtickets met een vooraf vastgestelde datum voor de terugreis. Een retourticket kan worden gedownload in de “Mijn ticket” zone op Getbybus.com

5.7.2 Open retourticket: dit ticket heeft een open datum voor de terugreis. De geldigheidsduur van een open retourticket is afhankelijk van de Vervoerder, maar is meestal 90 dagen.

5.7.3 Om een open retourticket te gebruiken kan de Klant inloggen en naar de “Mijn ticket” zone gaan op Getbybus.com en een datum en tijd kiezen voor de terugreis. Daarna kan het retourticket worden gedownload en uitgeprint. Een kopie van het open retourticket zal worden overhandigd aan de chauffeur tijdens het instappen in de bus.

5.8 Voor sommige routes en Vervoerders kunnen andere regels gelden.

Artikel 6

Verkoop deadline:

Bus tickets kunnen gewoonlijk in het tijdsinterval van 6 tot 24 uur voor vertrek gekocht worden op www.getbybus.com maar deze deadline kan variëren, afhankelijk van de Vervoerder en de beschikbare zitplaatsen op een specifieke route.

Artikel 7

Omboeken en terugbetaling van aangeschafte tickets.

Terugbetaling van aangeschafte tickets:

Een gedeeltelijke of volledige terugbetaling voor bepaalde tickets (minus de servicekosten) is mogelijk onder de volgende omstandigheden, met uitzondering van de niet-terugbetaalbare (zie hieronder)

1.      Passagiers moeten de terugbetaling minstens 48 voor de vertrektijd, zoals vermeld op het originele ticket, aanvragen.

2.      De aanvraag moet per email verstuurd worden, door middel van dit contactformulier op Getbybus.com.

Van het bedrag dat wordt terugbetaald, worden servicekosten van 20% per ticket afgetrokken.

Terugbetaling van een ticket binnen 48 uur voor de vertrektijd, zoals vermeld op het originele ticket, is niet mogelijk.

OPMERKING: In overeenstemming met artikel 3(k) van Directive 2001/83/EU, vallen passagiersvervoer services niet onder het bereik van genoemde richtlijn en zijn zodoende niet onderhevig aan het herroepingsrecht. OPMERKING: speciale regels zijn van toepassing indien een bus is geannuleerd.

Niet-terugbetaalbare tickets

Een niet-terugbetaalbare ticket is, zoals de naam aangeeft, niet terugbetaalbaar!

Onwijzigbare ticket

Een onwijzigbare ticket is een ticket waarvoor je de datum en vertrektijd niet kunt wijzigen. Tijdens het boeken wordt aangegeven of een ticket onwijzigbaar is. Voor deze tickets is het standaardbeleid voor annulering en omboeking niet van toepassing.

 

Tickets omboeken:

Het omboeken van een ticket naar een andere route die wordt aangeboden op GetByBus (routes die een prijs tonen) is mogelijk tot 24 uur voor de vertrektijd zoals vermeld op het originele ticket.

Indien de prijs van het nieuwe ticket lager is of gelijk is aan de prijs van het originele ticket dan zal de omboeking gratis uitgevoerd worden.

Indien de prijs van het nieuwe ticket hoger is dan de prijs van het originele ticket zal de klant het verschil moeten bijbetalen. Get By ApS zal een rekening sturen voor het te betalen bedrag.

Om een omboeking aan te vragen kunt u het volgende formulier gebruiken, waarbij u niet moet vergeten om het nummer van uw originele ticket te vermelden.

Ticket transfer of tegoedbon

In aanvulling op het omboeken van een ticket, heeft de koper recht op de volgende gratis opties, mits ze uiterlijk 24 uur voor de vertrektijd, zoals vermeld op het originele ticket, met uitzondering van de onwijzigbare (zie hierboven), worden aangevraagd:

1.      De klant mag het ticket toewijzen aan een andere passagier

2.      De klant mag het ticket omzetten in een tegoedbon om op een later tijdstip te gebruiken (maximaal 6 maanden later).

Om een ticket transfer of een tegoedbon aan te vragen kan het volgende formulier gebruikt worden (https://getbybus.com/en/contact), waarbij u niet moet vergeten om het nummer van uw originele ticket te vermelden.

Een ticket aanpassing binnen 24 uur voor de vertrektijd, zoals vermeld op het originele ticket, of het nu een omboeking of een ticket transfer betreft, is niet mogelijk.

Artikel 8

Informatie over de prijzen voor reistickets is beschikbaar op de website www.getbybus.com. Online reistickets kunnen worden betaald met kredietkaarten:

 

  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa

Betalen in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 9

Aanvullende informatie

Voor verdere vragen over de verkoop van online tickets kunt u contact opnemen met

Get By ApS.

Klamsagervej 32
8230 Åbyhøj, Denmark
VAT: 38902482
tel: +385 21 315 620
fax: +385 21 315 621
info@getbybus.com

Artikel 10

Get By ApS kan deze algemene voorwaarden aanpassen volgens haar bedrijfsvoering en de relevante wettelijke verplichtingen van de EU.

Artikel 11

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf de datum van inwerkingtreding en beschikbaar voor klanten op www.getbybus.com. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 14.02.2014.

Artikel 12. 3d secure

3d secure, veilig online winkelen


U kunt uw ticket met uw credit card betalen

GetByAps twitter instagram facebook fax dinersCard maestroCard mastercard safety group faq printer mTicketQr arrowIcon iconChevronDown thumbsUp exclamationCircle download directions clock calendarCheck accommodation mailAlert questionCircleFull gpsIcon locationMark ferryIcon busIcon star locationPin phone email signpost unesco starFull verifiedBadge star ticketsIco reviewsIco guidesIco newsIco sightPin globe ticket